Stowarzyszenie‎ > ‎

Władze

Władze Stowarzyszenia ukonstytułowane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2006.

Zarząd :

Maciej Zglinicki (prezes),
Katarzyna Zglinicka-Skierska,
Roman Ogłaza

Skarbnik:

Magdalena Karasińska